Fronts SMS Artikler

Her finner du artikler hvor vi forklarer forskjellige aspekter rundt SMS.

Om SMS status

Når det sendes SMS fra Pling eller med SMS Gateway får vi status i retur på hva som skjer med meldingen.

I denne artikkelen vil vi forklare hvordan SMS Status fungerer og hva de forskjellige resultatene betyr.


Forsøker å sende

I det man sender en melding fra Pling, vil meldingen ha status "Forsøker å sende". Normalt rekker man ikke å se denne statusen, da vi leverer denne videre til teleoperatørene umiddelbart.

Ved gateway vil man ikke kun få en bekreftelse på at vi har mottatt meldingen korrekt og sender den videre til aktuelle teleoperatør.

Hvis man setter tidspunkt for at meldingen skal sendes frem i tid vil meldingen få denne statusen.


SMS Sendt

I det øyeblikket vi har sendt en SMS ut av vårt system og fått positiv bekreftelse fra teleoperatør, vil vi oppdatere status til "Sendt".

Her venter vi på bekreftelse om at meldingen er mottatt eller har feilet. Hvis meldingen viser "Sendt" over en lengre periode er det mest trolig at telefonen er utenfor dekning eller skrudd av. Det hender også at vi ikke mottar noen status fra teleoperatøren på at meldingen er mottatt.


SMS Mottatt

Når en melding har status "Mottatt", er meldingen bekreftet mottatt på mottakers mobiltelefon av teleoperatøren mottaker har abonnement hos.

Det er viktig å merke seg at dette ikke er en bekreftelse på at meldingen er lest, men kun at den er mottatt på telefonen.


Manglende Status

Det hender at man ikke får noen status selv om meldingen faktisk blir levert. Noen norske teleoperatører får vi nesten alltid status ifra, mens andre ikke er like flinke.

Meldingen vil da ha status 'Sendt'.


SMS Feilet

Hvis meldingen ikke kan leveres vil vi motta status om dette.

Det kan være forskjellige årsaker til at en SMS feiler. De vanligste feilene er at telefonnummer ikke er aktivt, eller at telefonen er skrudd av lenger enn den normale leveringsperioden på 7 dager.

Om det har blitt sendt en taksert melding, og mottaker ikke har dekning på sitt kontantkort eller har sperret sitt abonnement for innholdstjenester vil meldingen feile.

Mottaker vil da ikke bli belastet for den takserte meldingen.

Meldinger som ikke er taksert kan også feile.


Annet

Vanligvis får vi status umiddelbart, men det kan ta noen minutter og til og med flere dager å motta siste status på meldingen.

De vanligste årsakene til dette er at mobiltelefonen er skrudd av eller befinner seg i et område uten dekning.

Når mobilen blir skrudd på eller får dekning igjen vil vi motta status som vanlig. Teleoperatørene vil normalt forsøke å levere en melding i 7 dager, før meldingen blir slettet og de returnerer en feilmelding om at de ikke klarte å levere.


Kontakt oss gjerne om du har spørsmål.

Prøv Pling gratis eller Bestill Pling nå